Elements & Principles

De laatste tijd is de tekenmethode van Mona Brooks, Monart, veel langs gekomen. Eerst tijdens de NBTSP, toen daar haar boek ‘Drawing with Children’ van eigenaar veranderde en later tijdens gesprekken over thuisonderwijs. Rode draad was, dat iedereen die enthousiast is over haar methode, niet de lessen in het boek volgt, maar vooral probeert zich haar gedachtengoed eigen te maken. Dit geldt ook voor mij. Ik heb het boek in de kast staan en gebruik het als naslagmateriaal. De lessen heb ik ooit geprobeerd, maar ervaar die als moeizaam.

Haar gedachtengoed is voor mij te vangen in vormen en lijnen. Zij legt uit dat je alles dat je ziet kunt terugbrengen tot een aantal basisvormen en lijnen en dat het vooral de kunst is, om die te zien. Je moet je dus niet laten afleiden door het feit dat je weet dat dat kopje rond is, maar je moet tekenen wat je ziet: gebogen en rechte lijnen – en geen rondje.

Twee weken geleden werd ik attent gemaakt op Elements & Principles en deze site deed me denken aan de methode van Mona Brooks. Je vindt er A4-posters met Elements of Art en Principles of Art. Onder de elementen vind je de gebogen en rechte lijnen van Monart en posters over kleurgebruik, ruimtegebruik en meer. Bij de principes vind je dingen als patroon en ritme. Je kunt de posters online bekijken en er is een zwart/wit printversie beschikbaar. Ze zijn te gebruiken als referentiemateriaal of als ‘praatplaat’.

Elements & Principles zijn onderdeel van Awesome Artists.

Archieven